Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể: Phổ biến, tuyên truyền những điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi tại Thị Trấn Chợ Rã

Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể vừa phối hợp với UBND Thị trấn Chợ Rã tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền những điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi cho các hội đoàn thể và Bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng của 11 Tiểu khu trên địa bàn Thị trấn./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị phổ biến tuyên truyền luật bảo hiểm y tế tại Thị trấn Chợ Rã


Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng. Ngày 13/6/2014, Quốc hội thông qua Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 là cơ sở pháp lý quan trọng, quy định những điểm mới về trách nhiệm cũng như quyền lợi khi tham gia BHYT, thể hiện đột phá có tính chiến lược sau hơn 22 năm thực hiện chính sách BHYT ở nước ta. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, tuyên truyền cụ thể, chi tiết những nội dung của Luật, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, đặc biệt là những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi như quy định bắt buộc tham gia BHYT, quyền lợi BHYT của người dân được mở rộng và mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT …Qua hội nghị sẽ giúp cho các đại biểu nắm được những điểm mới, mục đích, ý nghĩa của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi để tuyên truyền phổ biến đến người dân nắm được và tham gia.