Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể: Đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thời gian này, Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương hoàn thiện các thông tin trong sổ bảo hiểm xã hội để bàn giao sổ cho người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định./.

Có mặt trong Lễ  trao sổ bảo hiểm xã hội tại Ủy ban nhân dân xã Yến Dương, chị Nông Thị Uyến vui mừng cho biết: Sau 7 năm công tác tại xã, những thông tin rõ ràng trên sổ BHXH vừa cho thấy sự quan tâm của đơn vị,  thể hiện minh bạch quá trình tham gia, vừa khiến mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Đó là cảm giác được thấy thành quả lao động và tương lai của mình.

           Người lao động xã Yến Dương nhận sổ bảo hiểm xã hội và kiểm tra thông tin trên Sổ bảo hiểm.

          Còn đối với chị Vi Thị Hồng Ly – Công ty du lịch  Sài Gòn – Ba Bể cũng không giấu được niềm vui trong ngày được nhận sổ bảo hiểm. Theo chị Ly, mặc dù mọi chế độ, chính sách luôn được Công ty giải quyết kịp thời, nhưng kinh nghiệm từ nhiều người cho biết một số sai sót nhỏ như tên, sai mức đóng, ngày tháng, năm sinh…vẫn dễ xảy ra và gây khó khăn khi thanh toán chế độ lương hưu. Do đó, khi có sổ BHXH trong tay, chị  sẽ tự kiểm tra xem có nhầm lẫn hay sai sót gì không để kịp thời sửa đổi, thậm chí có thể nhờ hướng dẫn tính mức lương hưu được hưởng…

   Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động Công ty du lịch Sài Gòn – Ba Bể.

          Theo lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động, việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý là một chủ trương đúng đắn và là một trong những bước cụ thể hóa quy định của Luật BHXH năm 2014. Do đó, cơ quan BHXH huyện Ba Bể đang tích cực đẩy nhanh tiến độ, điều chỉnh những thông tin chưa phù hợp ghi trên sổ BHXH, để người lao động giám sát được chế độ liên quan, có động lực cống hiến và gắn bó với cơ quan.  Các đơn vị sử dụng lao động cũng tích cực tuyên truyền người lao động giữ gìn sổ BHXH cẩn thận, không để rách, hỏng hoặc bị mất để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi.

          Ông Nông Văn Thuyết – Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể cho biết:  Toàn huyện Ba Bể hiện có trên 2.118 lao động cần bàn giao sổ BHXH. Theo chỉ đạo của BHXH tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ  bàn giao sổ cho 80 % lao động và đến 30/8/2018 sẽ hoàn thành công tác này. Để đạt được mục tiêu này bên cạnh nỗ lực của BHXH huyện, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động đã đầu tư quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ đạo, phối hợp với ngành chức năng trong quá trình triển khai thực hiện. Khi người lao động được bàn giao sổ để tự quản lý sẽ minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, hạn chế tình trạng các đơn vị trốn đóng, nợ đọng BHXH, hoặc “giam” sổ BHXH của người lao động khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH. Hơn nữa, thông qua công tác rà soát, bàn giao sổ, toàn bộ cơ sở dữ liệu về quá trình tham gia BHXH của người lao động sẽ được cơ quan BHXH nhập vào hệ thống dữ liệu điện tử và liên tục cập nhật, đảm bảo việc cấp lại sổ BHXH cho người lao động thuận tiện nhất trong trường hợp sổ bị hỏng hoặc thất lạc.

          Việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động tự quản lý thể hiện minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, từ đó đảm bảo lợi ích tối đa của người lao động, đồng thời, giảm chi phí, thời gian cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình nỗ lực thực hiện hiện đại hóa, cải cách hành chính của ngành BHXH, tiến tới mục tiêu sử dụng sổ BHXH điện tử.