Ban quản lý dự án 3PAD: Tập huấn phương pháp đánh giá, phân loại cho cán bộ điều tra tham gia thực hiện điều tra, phân loại tại các nhóm CIG/LARC

Ngày 24/10, Ban quản lý dự án 3PAD huyện Ba Bể phối hợp với Ban quản lý dự án 3PAD tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn phương pháp đánh giá, phân loại cho cán bộ điều tra tham gia thực hiện điều tra, phân loại tại các nhóm sở thích ( CIG ), các câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ ( LARC) có quỹ nhóm và các nhóm đã được hỗ trợ xây dựng quy chế quản lý và kế hoạch kinh doanh cho các đồng chí là cán bộ Sinh kế Ban quản lý dự án 3PAD huyện, Ban quản lý dự án 3PAD 13 xã, thị trấn trên địa bàn./.

 

 

Tại đây, các đồng chí tham gia lớp tập huấn đã được cán bộ ban quản lý dự án 3PAD tỉnh Bắc kạn truyền đạt những nội dung như định hướng phát triển các nhóm cùng sở thích,  các câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ; cách đánh giá phân loại và hướng dẫn cách ghi phiếu đánh giá phân loại nhóm sở thích, các câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ…

Thông qua lớp tập huấn nhằm đánh giá, phân loại hoạt động tất cả các nhóm sở thích, các câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ đã được hỗ trợ xây dựng quỹ nhóm quay vòng, hỗ trợ xây dựng quy chế quản lý và kế hoạch kinh doanh nông lâm nghiệp trên địa bàn. Từ đó sẽ có những định hướng hoạt động, giải pháp để nâng cao hiệu quả của các nhóm sở thích, các câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ trên địa bàn được hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo./.

 

 

Bài trướcSở văn hóa thể thao và du lịch: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoBa Bể: Trên 2.000 hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi