Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Ba Bể giám sát công tác quản lý, khai thác đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện

Vừa qua, Ban Kinh tế – xã hội HĐND huyện do ông Ma Văn Duy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND các xã: Bành Trạch, Thượng Giáo, Cao Trĩ, Quảng Khê, Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang, Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh và HTX Sông Năng về công tác quản lý, khai thác đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện.

 Đoàn giám sát giám sát thực tế tại Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Bể có 04 mỏ được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có 02 mỏ khai thác đá và 02 mỏ khai thác cát. Hàng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Nhìn chung, các mỏ đều chấp hành tốt việc hoạt động khai thác theo hồ sơ cấp phép và theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trách nhiệm với địa phương nơi khai thác, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn; Tình trạng hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép cơ bản không còn diễn ra trên địa bàn huyện.

Tại các buổi giám sát, ông Ma Văn Duy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được  đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, khai thác đá, cát, sỏi trên địa bàn. Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, khai thác đá, cát, sỏi trong thời gian tới đoàn giám sát yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự. Hỗ trợ doanh nghiệp tạo điều kiện giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương và thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đối với những khó khăn và đề xuất, kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp, Đoàn giám sát đã ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Bài trướcPhát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoHội thi Tìm hiểu và tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM