Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn họp thống nhất phương án giải quyết đề nghị của Hợp tác xã Nhung Lũy.

Ngày 03/11/2021, Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận, thống nhất phương án giải quyết đề nghị của Hợp tác xã Nhung Lũy đối với Tiểu dự án “Liên kết chuỗi sản xuất và chế biến các sản phẩm từ bí xanh thơm Ba Bể”. Dự họp có Đại diện Ban Điều phối dự án CSSP, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Về phía huyện Ba Bể có đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó chủ tịch UBND huyện và cấp ủy, chính quyền xã Địa Linh, Yến Dương./.

Ảnh Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn họp thống nhất phương án giải quyết đề nghị của Hợp tác xã Nhung Lũy.

          Tại cuộc họp Hợp tác xã Nhung Lũy nêu rõ sự cần thiết và hiệu quả của việc điều chỉnh hạng mục đầu tư, đối với việc thay đổi hạng mục đầu tư như: kết quả thử nghiệm sản phẩm mới, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, thực hiện điều chỉnh đề xuất chi tiết với các nội dung chính: Mô tả sản phẩm mới, chất lượng và giá thành sản phẩm, khách hàng hiện tại; mô tả nội dung và mục đích đầu tư, chi phí và doanh thu dự kiến của HTX… Sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai tiểu dự án và những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của Hợp tác xã Nhung Lũy cuộc họp cùng thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung là: HTX tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ theo các nội dung hợp đồng tài trợ đã ký kết đặc biệt trong công tác báo cáo định kỳ, đột xuất; Đồng thời tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại giám sát triển khai các hoạt động của tiểu dự án chặt chẽ, nhịp nhàng.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất điều chỉnh của Hợp tác xã Nhung Lũy, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại có trách nhiệm báo cáo nhà tài trợ IFAD xem xét, căn cứ ý kiến của nhà tài trợ tham mưu thực hiện các bước tiếp theo.

Tác giả: Vi Thanh Hữu

Nguồn: Trunng tấm VHTT&TT