Ban dân tộc tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Ba Bể

Ngày 24/9, Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh do đồng chí Hà Sỹ Thơ – Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm nắm kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Ba Bể 9 tháng đầu năm 2015. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dong – Quyền chủ tịch UBND huyện và các ban ngành đoàn thể liên quan./.

 

Ảnh: Đồng chí Hà Sỹ Thơ – Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Ba Bể


Trong 9 tháng đầu năm 2015  huyện Ba Bể đã chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định 102 của CP với số tiền trên 730 triệu đồng cho 1837 hộ nghèo; chi trả tiền hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo thuộc những thôn bản chưa có điện theo quyết định 289 của CP với số tiền gần 125 triệu đồng cho trên 1563 hộ; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 205 đối tượng  là người có uy tín ở cơ sở với số tiền 82 triệu đồng; thực hiện cấp ấn phẩm bảo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số miền núi đặc biệt khó khăn theo quy định và kịp thời, thực hiện giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đúng tiến độ. Việc thực hiện giải ngân nguồn vốn chương trình 135 đang triển khai theo kế hoạch.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện, đoàn kiểm tra của tỉnh đã có những trao đổi đánh giá thẳng thắn về tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc của huyện Ba Bể trong 9 tháng đầu năm 2015. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, đồng chí trường đoàn kiểm tra cho rằng tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn của chương trình 135 còn chậm vì vậy huyện Ba Bể cần tích cực đôn đốc chỉ đạo kịp thời nhất là việc thi công các công trình cơ sở hạ tầng, chỉ đạo các xã sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình đảm bảo thời gian để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và thanh quyết toán các công trình theo quy định.