Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022.

Chiều 06/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hậu – Phó giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của HĐQT các cấp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; kịp thời rà soát đối tượng, nhu cầu vay vốn, giải ngân cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Tính đến ngày 30/9/2022, tổng nguồn vốn thực hiện trên địa bàn huyện là: 344tỷ 223 triệu đồng, tăng so với 31/12/2021 là: 26tỷ 189 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 8,2%; Doanh số cho vay 9 tháng năm 2022 là: 91tỷ 602 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 18 tỷ 854 triệu đồng; Doanh số thu nợ 9 tháng là 65 tỷ 855 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 246 triệu đồng; Tổng dư nợ đến 30/9/2022 là: 343tỷ 453 triệu đồng, tăng so với 31/12/2021 là 25tỷ 772 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 8,1% … Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả năm và 3 tháng cuối năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện sẽ tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của Hội đồng quản trị, Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ trên địa bàn huyện, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm. Các thành viên Ban đại diện huyện thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 đảm bảo có chất lượng, đồng thời theo dõi, đôn đốc Ban đại diện các xã, thị trấn thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo quy định …

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Thị Cử và đồng chí Hoàng Văn Hậu – Phó giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện trong thời gian qua đã khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên trong Ban đại diện tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ TK&VV để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người dân nhanh chóng, thuận lợi …./.

Tác giả: Bế Thị Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT