Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Sáng ngày 08/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Ma Thị Cử – ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đòng chí Hà Sỹ Côn – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể đã thực hiện phân giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 cho các xã thị trấn. Chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội triển khai công tác ủy thác, rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng; tập trung thực hiện giải ngân cho vay; đôn đốc thu nợ, thu lãi, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay. 3 tháng đầu năm doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH huyện là hơn 27 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; doanh số thu nợ là hơn 22 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến hết 31/3/2022 là trên 323 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 1,8%. Tổng dư nợ ủy thác với các tổ chức chính trị – xã hội là 313 tỷ 773 triệu đồng, chiếm 97,1% tổng dư nợ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chỉ đạo xử lý nợ quá hạn, lãi tồn tại một số xã của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chưa được quan tâm đúng mức, chưa kiểm soát được nợ đến hạn để đôn đốc thu hồi kịp thời dẫn đến phát sinh lãi tồn lớn, tiềm ẩn rủi ro. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động của các tổ TK và VV giảm so với năm 2021… Quý II/2022,  Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng CSXH tập trung cân đối nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đối với Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo chấn chỉnh những sai sót, tồn tại; nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ thu nợ đến hạn, chất lượng của các Tổ TK và VV.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh và đồng chí Trưởng Ban ĐDHĐQT NHCSXH huyện Ma Thị Cử ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quý I, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I và quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn. Đối với Ngân hàng chính sách xã hội huyện đồng chí Trưởng Ban đại diện đề nghị chủ động phối họp với các tổ chức giải ngân kịp thời để đáp ứng nhu cầu  vốn vay của người dân theo chỉ tiêu kế hoạch giao, thường xuyên quan tâm công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những bất cập để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót; đối với UBND các xã, thị trấn cần quan tâm chỉ đạo có hiệu quả kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận đối với nguồn vốn vay; Đối với các Hội nhận ủy thác cần thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với NHCSXH huyện, thường xuyên quan tâm, kiện toàn nâng cao chất lượng của các tổ TK&VV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đặc biệt là tại các đơn vị được phân công phụ trách; các địa phương tiếp tục xử lý nợ quá hạn triệt để và cần phải có giải pháp cụ thể, xây dựng kế hoạch xuống trực tiếp tại cơ sở để thu hồi nợ …../.

Tác giả: Bế Thị Châm     

nguồn tin: Trung tâm VHTTTT