Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể: Sơ kết công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2015

Ngày 06/7 Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã tổ chức sơ kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác huấn luyện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện đã tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới, LLVT huyện đã hoàn thành đồng bộ và toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện theo đúng kế hoạch đảm bảo đúng đủ thành phần theo quy định; tổ chức khám tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2015. Thường xuyên duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, cũng như việc duy trì nghiêm chế độ đóng quân canh phòng. Thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Công tác huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đúng nội dung chương trình phù hợp với tổ chức biên chế của đơn vị, sát điều kiện địa phương và đối tượng tác chiến, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT toàn huyện và bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc.. Kết thúc huấn luyện các lực lượng đều đạt từ loại khá trở lên.  Trong 6 tháng đầu năm, Ban CHQS tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là phong trào “LLVT trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả thiết thực với việc đóng góp ngày công để làm mới, tu sửa các công trình, thăm, tặng quà, cho các đối tượng chính sách, cán bộ quân đội nghỉ hưu. Các mặt công tác đảng, công tác chính trị được thực hiện tốt. Công tác hậu cần kỹ thuật được thực hiện nề nếp, khai thác có hiệu quả góp phần đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những tháng cuối năm 2015, LLVT huyện Ba Bể tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ động triển khai toàn diện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức và ý thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Làm tốt công tác phối hợp, hợp đồng với các địa phương, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt khi xảy ra. Phối hợp với các đoàn thể chính trị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai và thực hiện tốt các mặt công tác Đảng, công tác chính trị góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác quân sự quốc phòng và xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức./.