Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể: Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; Phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 27/4, ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; Phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Đồng Phúc Bình – Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo một số phòng ban liên quan, Chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

 

Trong năm 2014, thực hiện nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập các cơ quan, đơn vị đã có sự nỗ lực phấn đấu, phát huy tính năng động, sáng tạo, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được trên một số nội dung công tác tổ chức quán triệt, giáo dục và phổ biến công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc quyền; thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch phù hợp với từng thời điểm và đơn vị, địa bàn; củng cố, duy trì hệ thống trang, thiết bị, vật tư và nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập của các thành phần, lực lượng; thực hiện tốt phương châm “ 4 tại chỗ ” ở tất cả các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa và tổ chức nghiêm túc lực lượng ứng trực các cấp; chỉ huy chặt chẽ lực lượng tham gia xử trí các tình huống thiên tai, cháy nổ, đạt hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đại tá Đồng Phúc Bình – Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn yêu cầu trong năm 2015 này Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sỹ các đơn vị cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai. Xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng ngừa, khắc phục hậu quả kịp thời khi có tình huống xảy ra; thường xuyên tham mưu kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; chủ động làm tốt công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống kế hoạch ở các cấp.

 

 

Bài trướcGương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Bài tiếp theoGương hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi ở xã Hà Hiệu