Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện: Họp bàn xét hỗ trợ thiệt hại do thiên tai bão lũ

Ngày 19/8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức họp bàn xét mức hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra trong các đợt mưa lũ từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2015. Đồng chí Cao Minh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện – Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chủ trì cuộc họp./.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc


Sau khi nghe cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện báo cáo tổng hợp thiệt hại trong các đợt mưa lũ của các địa phương từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2015, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã thảo luận thống nhất việc hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại căn cứ theo các quy định cụ thể. Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2015, trên địa bàn huyện Ba Bể đã bị ảnh hưởng của 3 đợt mưa bão làm thiệt hại về tài sản nhà cửa của 10 hộ dân với mức kinh phí xét hỗ trợ là trên 14 triệu đồng;  về hoa màu vật nuôi, tổng diện tích lúa bị thiệt hại là trên 27,7ha, tổng diện tích ngô bị thiệt hại trên 11,2 ha, diện tích đất ruộng bị vùi lấp phải phục hóa lại là 1,46 ha, dựa theo các quy định và mức độ thiệt hại, tổng kinh phí xét hỗ trợ cho người dân là 109,2 triệu. Như vậy tổng kinh phí xét hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu vật nuôi trong cả 3 đợt là gần 124 triệu. Trên cơ sở các ý kiến thống nhất tại cuộc họp xét, đồng chí Cao Minh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan thường trực là Phòng NN & PTNT huyện sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để tiến hành hỗ trợ kịp thời  cho người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.