Ba Bể xây dựng 134 nhà Đại đoàn kết trong giai đoạn 2019 – 2024

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, bằng nguồn vốn “Quỹ vì người nghèo” các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể đã hỗ trợ xây dựng được 134 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 06 tỷ đồng.

Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình bà Dương Thị Lê, thôn Thạch Ngoã 2, xã Mỹ Phương

Trong đó, tiếp nhận từ Quỹ “vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ xây dựng 93 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 04 tỷ 300 triệu đồng; Quỹ vì người huyện hỗ trợ xây dựng 13 nhà với tổng kinh phí 340 triệu đồng; Quỹ vì người xã hỗ trợ xây dựng 28 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ trên 269 triệu đồng.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết là những hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà dột nát không có khả năng cải tạo, nâng cấp và các hộ nghèo không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBMTTQ Việt Nam huyện Ba Bể đã phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, xác định nhiệm vụ, mức hỗ trợ cụ thể, hướng dẫn các khu dân cư bình xét đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng, không để xảy ra những thắc mắc, kiến nghị. Trong những năm qua, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết ở Ba Bể đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình ủng hộ, mang lại kết quả thiết thực, góp phần tạo thêm nguồn lực để thực hiện chương trình an sinh xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đồng thời góp phần từng bước hoàn thành tiêu chí nhà ở trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới./.

T/h: Dương Hiểu

 

 

 

Bài trướcBản tin điện tử CCHC Chính phủ số 23
Bài tiếp theoCTPT ngày 18 tháng 6