Ba Bể triển khai sản xuất vụ mùa

Tính đến thời điểm này, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể đã thu hoạch xong diện tích lúa xuân và đang tập trung làm đất sản xuất vụ mùa./.

 

Ảnh: Người dân xã Chu Hương nạo vét kênh mương đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất vụ mùa.

 


Ảnh: Người dân xã Chu Hương làm đất chuẩn bị cho gieo cấy lúa vụ mùa


Vụ mùa năm nay, huyện Ba Bể có kế hoạch gieo cấy 2.450ha lúa. Cơ cấu giống chủ yếu gồm: Bao thai, Tạp giao 1, Khang dân. Chính quyền huyện Ba Bể đang tích cực chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Hiện nay cùng với việc vận động người dân tu sửa nạo vét kênh mương nội đồng đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện cũng chuẩn bị đầy đủ  nguồn vật tư như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ bà con sản xuất. Tính đến thời điểm này, các địa phương trong huyện đã hoàn thành việc gieo mạ và làm đất đạt trên 10% diện tích, một số địa phương như Hà Hiệu, Phúc Lộc, Yến Dương, Chu Hương người dân đã bắt đầu gieo cấy.