Ba Bể: Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Sởi – Rubella năm 2016

Ngày 04/4, UBND huyện Ba Bể đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho đối tượng 16 – 17 tuổi năm 2016.

 

       

Ảnh: Hội nghị tập huấn tiêm vắc xin Sởi – Rubella năm 2016 tại TTYT huyện


          Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho nhóm tuổi lớn từ 16 đến 17 tuổi năm 2016 sẽ được triển khai tại các xã, thị trấn và trường THPT Ba Bể và Trường THPT Quảng Khê. Dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 4/2016 và được chia làm 2 đợt. Đợt 1: từ 7h00 ngày 19/4 đến ngày 20/4/2016, gồm các xã: Cao Thượng, Cao Trĩ, Khang Ninh, Cao Thượng, Nam Mẫu, Quảng Khê, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ và Trường THPT Quảng Khê; Đợt 2: từ 7h00 ngày 20/4 đến ngày 21/4/2016, gồm 8 xã: Địa Linh, Yến Dương, Chu Hương, Mỹ Phương, Hà Hiệu, Phúc Lộc, Bành Trạch, thị trấn Chợ rã và Trường THPT Ba Bể. Mục tiêu của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella năm 2016 là trên 95% đối tượng ở độ tuổi 16 – 17 tuổi được tiêm văc xin Sởi – Rubella trên quy mô toàn huyện, trong thời gian chiến dịch đảm bảo tiêm chủng an toàn và chất lượng theo quy định của Bộ y tế. Trung tâm y tế huyện dự kiến kết thúc chiến dịch sẽ tiêm vắc xin cho khoảng 1.195 đối tượng cần tiêm trên địa bàn toàn huyện.

          Để chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella đạt hiệu quả cao nhất, UBND huyện Ba Bể đã phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai thực hiện chiến dịch; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của huyện tăng cường tuyên truyền tới người dân, trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho đối tượng ở độ tuổi 16 – 17 tuổi. Đặc biệt, việc bảo quản vắc xin an toàn và cân đối nhân lực tham gia chiến dịch, đảm bảo việc tiêm phòng an toàn và đạt hiệu quả cao nhất./.