Ba Bể: Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016

Ngày 25/3, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự HN có đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư T.T huyện ủy; Nguyễn Văn Dong – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị


Năm 2015, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Ba Bể đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền các địa phương nâng cao hiệu quả công tác  giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tổ chức bồi dưỡng kiến thức GDQPAN đối tượng 4 cho 220 người ở cấp huyện và trên 800  lượt người ở cấp xã. Tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 1.100 em học sinh của 2 trường THPT trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền lồng ghép các nội dung của Luật GDQP&AN tại các thôn, bản với hơn 12.600 lượt người tham gia.

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư T.T huyện ủy biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng GDQP&AN của huyện đã đạt được trong năm 2015. Đồng chí đề nghị trong năm 2016, Hội đồng GDQP&AN Ba Bể cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, học sinh và người dân về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong giai đoạn cách mạng mới; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo phân cấp … qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.