Ba Bể trên 98% trẻ em Mầm non ăn bán trú tại trường

Cho đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có gần 3.000 trẻ thuộc bậc học Mầm non ăn bán trú tại trường, chiếm tỷ lệ trên 98%.

Năm học 2021 – 2022 toàn huyện có 64 điểm trường Mầm non bao gồm cả điểm trường chính và điểm trường lẻ, 100% các điểm điều tổ chức ăn bán trú cho các em. Để triển khai tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, các trường học cũng đã chủ động tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh kết hợp, hỗ trợ cùng nhà trường trong việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ như đóng góp lương thực, thực phẩm, hỗ trợ nấu ăn tại các điểm trường lẻ…

Ảnh: Tổ chức ăn bán của Trường Mầm non Thượng Giáo.

Nhờ tổ chức tốt việc ăn bán trú cho trẻ đã giúp huyện duy trì sĩ số học sinh, duy trì số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, giảm dần tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng trẻ theo đúng nội dung quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Hoàng Văn Chúc