Ba Bể: Trên 85% hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn hỗ trợ như chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hay một số chương trình do nước ngoài tài trợ, huyện Ba Bể đã từng bước xây dựng và hoàn thiện nhiều công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân đặc biệt là người dân vùng nông thôn và cho đến nay toàn huyện đã có trến 85% số hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh./.

 

Ảnh: Người dân xã Khang Ninh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vê sinh


Để thực hiện có hiệu quả chương trình nước sạch nông thôn, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường đã phối hợp với chính quyền các địa phương của huyện thực hiện khảo sát điều kiện tự nhiên, đặc tính sử dụng nước của từng vùng từng địa phương và khả năng tiếp nhận của người dân để lựa chọn loại hình công trình phù hợp. Vì vậy đến nay toàn huyện đã có  9.530/ 11.238  hộ chiếm tỷ lệ 85% hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Việc dùng nước hợp vệ sinh thật sự đã trở thành một thói quen của người dân, góp phần giúp bà con tăng cường sức khỏe, phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như thay đổi bộ mặt nông thôn vùng sâu vùng xa.