Ba Bể: Trên 11 nghìn hộ gia đình đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2015

  Theo số liệu tổng hợp của Phòng Văn hóa & thông tin, năm 2015 toàn huyện Ba Bể có 11.130/11.423 hộ gia đình dăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97%; 167/206 làng, thôn, bản, tiểu khu đăng ký danh hiệu văn hóa, đạt 81%; 113/113 cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 100% và 9/16 xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 56,2%.

   

  Ảnh: Toàn cảnh Bản Pác Ngòi, xã Nam Mẫu

   

  Để đạt được các danh hiệu văn hóa năm 2015 như đã đăng ký, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các điạ phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Đồng thời gắn việc thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai các nội dung của phong trào nhằm huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa thể thao vững mạnh. Đẩy mạnh việc xây dựng các điển hình tiên tiến, phát triển phong trào sâu rộng, tập trung chỉ đạo từng tiêu chí cụ thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ các thôn bản, tổ dân phố. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở./.

   

  Bài trướcBa Bể: Đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng Công trình: Sân, đường nội bộ, vườn hoa cây cảnh, đài phun nước tại Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện
  Bài tiếp theoPhiêng Phàng phát triển mạnh cây trúc sào