Ba Bể trên 1.760 lao động được giải quyết việc làm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2010-2015 , toàn huyện đã giải quyết việc làm cho trên 1.760 lao động, đạt 100% KH.

 

 

Trong đó, tạo việc làm cho các Doanh nghiệp trong nước được trên 200 người, xuất khẩu lao động được 261 người. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm ổn định,  huyện Ba Bể đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn để giải quyết việc làm là 504 người, vay vốn qua chương trình phát triển kinh tế xã hội là 800 người.  Đồng thời, tổ chức tốt các chính sách đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn với  trên 35 lớp cho 1.135 lượt người tham gia, gồm các ngành nghề: Sửa chữa máy nông nghiệp, sửa chữa máy nổ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất phân vi sinh, trồng rau, trồng nấm, kỹ thuật xây dựng…. để giúp người dân phát triển các ngành nghề  góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.