Ba Bể: Tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 30/6, huyện Ba Bể đã tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư T.T huyện ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử của huyện; Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện, phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện; Ma Văn Duy – Phó Chủ tịch HĐND huyện./.

 

Theo báo cáo của ủy ban bầu cử của huyện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn huyện thực hiện đúng luật, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đảm bảo ổn định. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo ở các bước hiệp thương. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử  đạt trên 99,99%; Tất các tổ bầu cử đều được khai mạc và kết thúc đúng thời gian quy định, đảm bảo thực hiện theo pháp luật, không khí trong ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết quả đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 7 đại biểu HĐND tỉnh, 31 đại biểu HĐND huyện, đối với bầu đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn đã bầu được 379 đại biểu, thiếu 11 đại biểu…

 

Ảnh: Khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021


  Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021./.