Ba Bể: Tổng đàn đại gia súc tăng so với cùng kỳ

Số liệu từ đầu năm 2015 đến nay cho thấy: hiện nay, tổng đàn đại gia súc trên địa bàn huyện đạt hơn 15.920 con, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2014.

 

Ảnh: Đàn gia súc của gia đình ông Vương Văn Phúng –  Thôn Nà Chả, xã Cao Trĩ


Trong đó 10.704 con trâu, đạt 102% KH; 5.223 con bò, đạt 106% kế hoạch, đàn ngựa 251 con, đạt 100% KH năm…Trong những tháng đầu năm, công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng định kì, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại luôn được các địa phương duy trì thường xuyên nên hạn chế được dịch bệnh. Hiện nay, các địa phương tiếp tục phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng trang trại nhỏ và vừa nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn; Tập trung phát huy thế mạnh của từng địa phương để phát triển đàn đại gia súc đảm bảo an toàn dịch bệnh, tạo ra nguồn hàng hóa cung cấp cho thị trường, tiến tới từng bước chuyển đổi chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, quảng canh sang chăn nuôi tập trung công nghiệp theo hướng trang trại trên cơ sở quy hoạch vùng chăn nuôi của huyện./.