Ba Bể tổ chức thành công Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong 2 ngày 20 và 21/12 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể tổ chức thành công Kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021, đồng thời đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Cao Minh Hải – phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Ma Văn Duy – UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn, TUV, Bí thư huyện ủy Ba Bể; Triệu Thị Thúy, TUV, Phó Chủ tịch TT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban TVHU, TT HĐND; lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Toàn cảnh Kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo và các tờ trình về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với các báo cáo của UBND huyện; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách năm 2022; thảo luận; chất vấn, trả lời chất vấn…

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện Ba Bể đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 30.261 tấn, đạt 98,9% kế hoạch; bình quân lương thực đầu người đạt 619kg/người/năm; Công tác phát triển chăn nuôi luôn được các địa phương triển khai thực hiện, tổng đàn gia súc hiện có trên 11.500 con, đạt 95,96% KH; diện tích ao nuôi thủy sản có 144 ha, đạt 100,7% KH; Các loại cây trồng khác cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác trồng rừng được trên 689 ha, đạt 172% KH; Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 63 tỷ đồng, bằng 107,2% so với cùng kỳ; Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” nhận được sự quan tâm hưởng ứng tham gia của các HTX, Tổ hợp tác. Năm 2021, huyện có 11 sản phẩm đánh giá phân hạng, trong đó có 2 sản phẩm nâng hạng sao, 02 sản phẩm đăng ký lại và 07 sản phẩm đăng ký mới. Tổng số hộ nghèo hiện nay là 2.479/12.147 hộ, chiếm 20,41%, giảm 11,62% so với đầu năm; hộ cận nghèo 1.457 chiếm 11,99%, giảm 0,59% so với năm 2020. Thu ngân sách tính đến ngày 13/12 được trên 31tỷ đồng, đạt 100,2%KH; tạo việc làm mới cho 678 lao động, trong năm thành lập mới được 14 hợp tác xã, đạt 700%KH…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi chưa hiệu quả, nhất là bệnh thán thư trên cây hồng không hạt, bệnh dịch tả lợn châu phi; công tác XD NTM chậm, gặp nhiều khó khăn; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn thấp, không bền vững. Mặc dù thu ngân sách năm 2021 đạt kế hoạch đề ra, nhưng nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào đấu giá quyền sử dụng đất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản còn chậm và nhiều hạn chế; tình trạng vi phạm xây dựng về san ủi đất chưa được kiểm tra xử lý triệt để… Đây thực sự là những vấn đề mà cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm, do đó cần được các vị đại biểu HĐND huyện nghiên cứu sâu, tìm hiểu kỹ, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, liên quan đến trách nhiệm, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các báo cáo đã nêu. Để các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi, sát thực tế, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Ngay sau khi các Nghị quyết được ban hành, UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch và có lộ trình giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; HĐND các cấp tăng cường các hoạt động giám sát để Nghị quyết của HĐND huyện sớm đi vào cuộc sống.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn dưới sự điều hành trực tiếp của đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Với tinh thần làm rõ những vấn đề nóng mà cử tri và Nhân dân trong huyện đang quan tâm để có biện pháp xử lý hiệu quả trong thời gian sớm nhất, Chủ tịch HĐND huyện Cao Minh Hải nhấn mạnh, chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng tại Kỳ họp, được cử tri rất quan tâm. Do đó, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu đặt câu hỏi ngắn, gọn, đi thẳng vào vấn đề để UBND huyện, trưởng các cơ quan chuyên môn huyện trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, không vòng vo, né tránh, đưa ra được giải pháp căn cơ, tạo được chuyển biến trên thực tế.

Ảnh: Đại biểu HĐND huyện chất vấn tại kỳ họp

Mở đầu phiên chất vấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn  Mã Thị Thương Oanh đã trả lời các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của huyện; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới, nhất là bệnh thán thư trên cây hồng không hạt và bệnh dịch tả lợn châu phi; giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng các cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Tiếp đó, Trưởng Phòng Nội vụ Trần Thị Sen cũng đã giải trình, làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về công tác cán bộ, chế độ chính sách, cải cách hành chính, tín ngưỡng tôn giáo, thi đua khen thưởng …

Trưởng Phòng tài chính Kế hoạch Dương Văn Toàn đã trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của ngành trong việc tham mưu điều hành quản lý ngân sách, quản lý công sản, kinh tế tập thể, đầu tư công; những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục đầu tư; giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ngân sách; các biện pháp để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Lưu Quốc Trung đã báo cáo làm rõ các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chung của UBND huyện mà cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm. Đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022 nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ các nội dung liên quan đến giải pháp khai thác tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch của huyện trong thời gian tới; các biện pháp phòng chống, thích ứng với dịch bệnh Covid-19 để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; giải pháp thu hút đầu tư đối với các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn huyện…

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Cao Minh Hải đánh giá cao những nội dung mà các đại biểu đưa ra trong phiên chất vấn. Lãnh đạo các ban ngành được chất vấn đã có nhiều cố gắng, nắm chắc vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; nâng cao ý thức trách nhiệm, trả lời nghiêm túc, không né tránh, đưa ra các giải pháp cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết thông qua Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022; nghị quyết về tổ chức kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết về kỳ họp thường lệ cuối năm 2021HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Đại biểu HĐND huyện thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp đều là những nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Ảnh: Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện Bế mạc Kỳ họp

Để các nghị quyết của HĐND huyện sớm được triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Trong thời gian còn lại của năm 2021, cấp ủy, chính quyền cần tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Xây dựng chương trình, kế hoạch và có lộ trình giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. UBND huyện; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động tuyên truyền các nghị quyết của HĐND huyện, có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có công, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới./.

Tác giả: Thái Xuân

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT