Ba Bể: Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện

Trong 02 ngày 09 và 10/7/2019, Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể tổ chức thành công Kỳ họp thứ Chín HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Toàn cảnh kỳ họp

Trong 06 tháng đầu năm huyện Ba Bể cơ bản thực hiện hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu giao như: diện tích gieo cấy lúa xuân trên 1.760 ha, đạt trên 104% kế hoạch, cây ngô 1.156 ha, đạt 100% KH. Tổng sản lượng lương thực vụ xuân ước đạt 14.872 tấn, đạt 103% KH; chỉ đạo thâm canh, cải tạo 75ha cây cam, quýt, hồng không hạt; trồng mới 30ha cây hồng không hạt. Đối với công tác trồng rừng, hiện nay người dân đã trồng được 175/130ha diện tích rừng phân tán đạt 134% KH, 153/300ha diện tích rừng sau khai thác đạt 51% KH … Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân và các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, chú trọng. Chỉ đạo giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm cho 810 lao động. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm…

Đối với công tác điều hành của UBND huyện, trong 6 tháng đầu từng thành viên UBND đã chủ động điều hành, có kế hoạch cụ thể triển khai đến các đơn vị trực thuộc đồng thời kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo phối hợp thực hiện, tháo gỡ những vướng mắc, báo cáo kịp thời về kết quả cũng như những quyết định quá thẩm quyền với UBND xem xét, bàn bạc thống nhất quyết định. UBND huyện tổ chức 06 phiên họp để bàn, triển khai và giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế – xã hội của địa phương, ban hành 927 quyết định, 109 kế hoạch, 82 thông báo, 1.534 công văn…. các phiên họp của UBND huyện phát huy được dân chủ, đưa ra những đề xuất, kiến nghị, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý văn bản, sử dụng thư điện tử trong xử lý, trao đổi công việc; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND huyện, quy chế phối hợp HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện. Công tác xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở được quan tâm. Nêu cao tinh thần trach nhiệm người đứng đầu UBND… Bên cạnh một số kết quả đạt được còn một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt yêu cầu đề ra: Diện tích trồng cây dong riềng, tổng đàn gia sức, gia cầm, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo như: Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018. Báo cáo công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND huyện. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện…

Kỳ họp cùng dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn, các nội dung chất vấn chủ yếu liên quan đến công tác tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, y tế, Điện lực, quyết toán ngân sách… Hầu hết các ý kiến nêu đã được lãnh đạo huyện, các phòng ban liên quan giải trình và làm rõ.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Sau khi tiến hành một số nội dung quan trọng, các đại biểu đã nhất trí thông qua 16 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết bãi bỏ Ban Dân tộc HĐND huyện, miễn nhiệm chức vụ phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Lý Đức Tuyền, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện đối với ông Ma Văn Thuyên, Phó Trưởng Ban dân tộc đối với bà Dương Thị Thêm, Phó Trưởng Ban pháp chế đối với ông La Quốc Huyên, bỏ phiếu bầu bà Dương Thị Thêm giữ chức vụ Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện đối với bà Ma Thị Mận do chuyển công tác, miễn nhiệm thành viên UBND huyện, bầu bổ sung ủy viên UBND huyện, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; Về thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tiểu khu trên địa bàn; về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 thuộc nguồn vốn huyện điều hành; về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất và nghị quyết kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Bài trướcTHƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ
Bài tiếp theoThường trực UBND huyện