Ba Bể tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ (2016 – 2021)

 

Năm 2016, dưới sự chỉ đạo, điều hành có trọng tâm của thường trực huyện ủy, HĐND và Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong huyện, kinh tế xã hội của huyện Ba Bể đạt được những kết quả tích cực. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/36 chỉ tiêu chính trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao so với Ngị quyết HĐND huyện như: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 107,6% , tổng đàn gia súc gia cầm duy trì và phát triển tốt với tỷ lệ đạt trên 106%, diện tích rừng trồng mới đạt 113%, thành lập mới HTX đạt 200% , giải quyết việc làm đạt 151%, số tiêu chí nông thôn mới bình quân/ xã đạt 103,7%.. Bên cạnh những kết quả đạt được huyện Ba Bể còn 6 tiêu chí đạt thấp so với KH như tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2016 vẫn còn  trên 30% đạt 82% KH, diện tích trồng một số loại cây ăn quả như cam, quýt, hồng không hạt và lê chưa đạt, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 68%, công tác đào tạo nghề đạt 65% …

 

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Ba Bể khoá XIX nhiệm kỳ (2016 – 2021)


Các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017; báo cáo thực hiện ngân sách 2016 và dự toán ngân sách địa phương 2017; báo cáo hoạt động chủ yếu và hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017, các báo cáo hoạt động của MTTQ và các ngành tòa án, viện kiểm sát, chi cục thi hành án dân sự huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện năm 2016.  Kỳ họp cũng thảo luận, chất vấn; biểu quyết thông qua 5 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017 và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; Nghị quyết về  việc phân bổ thu chi ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về chương trình hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2017 và Nghị quyết về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh – Ủy viên BTV tỉnh ủy – Phó chủ tịch HĐND tỉnh – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Ba Bể đạt được trong năm 2016. Cùng với những mặt đạt được, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu huyện Ba Bể cần đề ra giải pháp để thực hiện đạt những chỉ tiêu  còn thấp trong năm 2017 tới trong đó đồng chí nhấn mạnh việc phát huy vai trò tích cực của HĐND huyện trong việc chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ,  huyện cần tiếp tục quan tâm  duy trì và phát huy hiệu quả các  loại cây trồng có thế  mạnh đã có thương hiệu và được cấp chỉ dẫn địa lý như hồng không hạt, miến dong,  Bí xanh thơm, chú trọng đến lĩnh vực xây dựng cơ bản để huy động mọi nguồn lực tập trung cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.