Ba Bể: Tổ chức hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi năm học 2015 – 2016

Phòng GD & ĐT huyện Ba Bể vừa tổ chức hội thi Giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện năm học 2015 – 2016./.

 

Ảnh: Các thí sinh  thể hiện phần thi


Tham gia hội thi có 31 giáo viên phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại các trường Tiểu học và THCS trong toàn huyện trong đó cấp tiểu học có 16 thí sinh, cấp THCS có 15 thí sinh. Mỗi thí sinh tham dự Hội thi phải trải qua 4 phần thi: Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoạt động Đội;  Bài thi kiểm tra viết về kiến thức, kỹ năng; thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và Thi năng khiếu. Hội thi được tổ chức nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi, tạo điều kiện để giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học. Đồng thời, góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội rèn luyện, tự học và sáng tạo. Hội thi cũng là dịp để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội từ đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu nhi.