Ba Bể tổ chức hội nghị triển khai một số quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội

Ngày 20/3, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Dự và phát biểu khai mạc hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dong – Quyền Chủ tịch UBND huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


          Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe triển khai nội dung một số văn bản như: Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP; Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 – 2015; triển khai hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện và Thông tư số 190/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; thông qua dự thảo Hướng dẫn liên ngành về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho các đối tượng chính sách xã hội.

          Sau hội nghị, các địa phương sẽ rà soát, lập danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn, hướng dẫn các đối tượng thuộc diện điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ làm hồ sơ; trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định điều chỉnh mức trợ cấp mới cho các đối tượng trên địa bàn.

 

Bài trướcGiao lưu văn nghệ chào mừng thành lập Câu lạc bộ văn hóa thể thao, làng văn hóa thôn Bản Piềng xã Cao Trĩ
Bài tiếp theoThư viện huyện Ba Bể phát huy hiệu quả từ dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam”