Ba Bể tổ chức hội nghị triển khai luật Thú y năm 2015

Ngày 28/2, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thú y năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan.. Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu khai mạc hội nghị./.

 


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị triển khai Luật thú y năm 2015 tại huyện Ba Bể


          Luật Thú y năm 2015 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015 gồm có 7 chương với 116 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Tại hội nghị,  báo cáo viên Chi cục Thú y tỉnh đã giới thiệu những quy định chung về Luật thú y; cách phòng chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến động vật, sản phảm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y và các điều khoản thi hành Luật thú y năm 2015. Hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức viên chức, thú y viên cơ sở, các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực thú y nắm và hiểu rõ các văn bản quy định về Luật Thú y năm 2015, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Luật vào thực tiễn.