Ba Bể tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Ngày 16/3, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021./.

 

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần 2 bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Sau khi nghe thường trực UBMTTQ huyện báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí lập danh sách sơ bộ 62 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016 với tỷ lệ đạt 100% trong đó khối cơ quan đảng của huyện là 10 người, các xã thị trấn 23 người, các cơ quan nhà nước 19 người, lực lượng vũ trang 2 người, MTTQ và các đoàn thể 5 người, đại biểu trí thức 3 người. Tiếp đó, UBMTTQ Việt Nam huyện Ba Bể đã triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử  đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau hội nghị hiệp thương lần 2 là cơ sở để Ủy ban bầu cử huyện Ba Bể  tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của công tác bầu cử theo đúng luật quy định.