Ba Bể tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7 và sơ kết công tác tuyên giáo, công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2024

Chiều ngày 04/7, Huyện uỷ Ba Bể tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7 và sơ kết công tác tuyên giáo, công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Anh Chư, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề gồm: Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Tình hình an nình trật tự trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và tuyên truyền một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo qua mạng; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 về cờ Đảng cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Tiếp đó, Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác Tuyên giáo và công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyên ủy đã tích cực, chủ động tham mưu Thường trực Huyện uỷ xây dựng và ban hành 65 văn bản thuộc lĩnh vực công tác Tuyên giáo của huyện. Công tác quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo đúng kế hoạch; công tác nắm bắt, phản ánh dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời; công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm được đẩy mạnh; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, toạ sức lan toả lớn. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và tổ chức 07 Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên với 2.960 lượt đại biểu tham dự; phối hợp tổ chức tổ chức mở 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho 287 học viên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh, qua đó đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và các tệ nạn xã hội…

Các cơ quan trong khối Khoa giáo phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Giáo dục và đào tạo; Khoa học và Công nghệ, môi trường; y tế; dân số; gia đình; trẻ em; lao động, việc làm; thể dục, thể thao; trí thức khoa học – công nghệ của huyện.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 như: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thi, Kết luận của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo; Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thưc hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực Tuyên giáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở. …

Đồng chí Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các nội dung đã được truyền đạt để quán triệt triển khai tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, các đồng chí báo cáo viên đều là người đứng đầu cấp uỷ các cấp, do đó đồng chí đề nghị trong thời gian tới đội ngũ báo cáo viên cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, nhất là 03 Chương trình MTQG, thu ngân sách, xây dựng cơ bản, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp dưới với cấp trên, giữa các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động rà soát đội ngũ cán bộ, công chức trước một bước trước khi tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị báo cáo viên các cấp theo quy định, triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên, nhất là Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định./.

T/h: Dương Hiểu

 

 

 

 

 

Bài trướcCTPT ngày 4 tháng 7
Bài tiếp theoBản tin CCHC số 26