Ba Bể tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2015

Ngày 1/7, huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2015./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2015 huyện Ba Bể


Tại hội nghị, các báo cáo viên cấp huyện đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020;  nghe thông tin về những nội dung cơ bản của “ Bốn toàn diện” và “ Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc thời gian gần đây”. Ngoài ra các đại biểu còn được cung cấp những thông tin quan trọng về tình hình biển đông và giải mã về nguồn lực IS. Qua hội nghị, các báo cáo viên của huyện sẽ tổng hợp đầy đủ và chính xác các nội dung để kịp thời thông tin và định hướng cho cán bộ và người dân tại đơn vị, địa phương .