Ba Bể tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ X Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Trong hai ngày 1/4 và 2/4, huyện ủy Ba Bể đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI; học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về “ Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện ủy kiêm Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy dự và phát biểu tại hội nghị./.

 

Ảnh: Ba Bể  học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ X Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.


 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) với những nội dung trọng tâm như: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XI trình Đaị hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm ( 2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020); dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị cũng đã quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng viên chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.”, cán bộ đảng viên dự hội nghị đã được nghe một số câu chuyện về sự trung thực, tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lời nói cho đến hành động qua đó nhấn mạnh đây là mộ nhiệm vụ thường xuyên trong các Chi,  Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, việc làm ý thức tự giác, tính trung thực trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao.