Ba Bể: Tiếp tục đầu tư xây dựng 24 công trình nông thôn mới trong năm 2015

Năm 2015, huyện Ba Bể tiếp tục đầu tư xây dựng 24 công trình theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

 

Được biết, tổng kinh phí thực hiện 24 công trình là trên 12,3 tỷ đồng. Trong đó có 20 công trình đường giao thông, 4 công trình thủy lợi được thực hiện theo phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hiện nguồn vốn đã được huyện giao cho các xã triển khai các bước như: Khảo sát thiết kế,  lập dự toán, phê duyệt dự toán, họp bàn dân và triển khai thi công….

Việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân, đảm bảo chủ động nước tưới tiêu cho đồng ruộng, mà còn giúp huyện Ba Bể từng bước hoàn thiện tiêu chí 2 về giao thông, tiêu chí 3 về thủy lợi và thúc đẩy lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện theo kế hoạch./.