Ba Bể tích cực sản xuất vụ xuân

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Ba Bể đang tích cực xuống đồng sản xuất vụ xuân./.

 

Ảnh: Nông dân Ba Bể tích cực sản làm đất sản xuất vụ xuân


Vụ xuân năm 2015, huyện Ba Bể đề ra mục tiêu sẽ gieo cấy 1700 ha lúa xuân, phấn đấu sản lượng đạt trên 9.100 tấn. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ trước Tết nguyên đán, huyện đã chỉ đạo người dân tích cực cày ải và làm đất, do đó đến nay  toàn huyện đã hoàn thành trên 90% diện tích đất được cày ải,  một số địa phương vùng trũng như  Khang Ninh, Nam Mẫu  đã  cơ bản gieo mạ xong. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp huyện cũng chỉ đạo các địa phương vận động người dân tập trung nạo vét kênh mương thủy lợi, tận dụng nguồn nước tưới đảm bảo cho sản xuất và phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy chậm nhất xong trước ngày 30/3.  

 

Bài trướcCông ty TNHH DEKALB Việt Nam thuộc tập đoàn Monsento Hoa Kỳ: Khảo nghiệm bộ giống ngô mới tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể nhân rộng mô hình gieo cấy lúa PC6 trong vụ xuân 2015