Ba Bể tích cực hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng

Nhằm tạo khí thế sôi nổi, thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Ba Bể đang tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, trong đó nổi bật là các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng./.

 

Ảnh: Khu di tích lịch sử Phiêng Chì xã Thượng Giáo huyện Ba Bể


Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn huyện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, hạng mục, nhằm thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để tạo dấu ấn chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của huyện, trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, huyện đã chọn 2 công trình lớn để chào mừng đại hội, gồm: Khu di tích lịch sử Phiêng Chì  xã Thượng Giáo và khu di tích lịch sử Tổng Luyên. Hiện nay,  khu  di tích lịch sử Phiêng Chì đã xây dựng hoàn thành còn khu di tích lịch sử Tổng Luyên đang được huyện tích cực hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để tiến hành khởi công xây dựng.Việc xây dựng các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp đã tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng vào việc giáo dục ý nghĩa lịch sử cho thế hệ trẻ và mọi tầng lớp nhân dân đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị để chào mừng đại hội đảng các cấp mà còn đáp ứng được mong mỏi của nhân dân.