Ba Bể tích cực chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020

Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, do vậy, Đảng bộ huyện Ba Bể đã nghiêm túc thực hiện và khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy đề ra. Những ngày này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ sở đang được Đảng bộ huyện tích cực triển khai./.

 

 Đảng bộ xã Chu Hương là địa phương được huyện chọn làm điểm để tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 4 này. Đồng chí Lý Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Chu Hương cho biết: Với 23 chi bộ trực thuộc, tính đến nay, xã Chu Hương đã hoàn thành xong việc tổ chức đại hội cấp chi bộ . Đảng bộ xã đã thực hiện đúng quy trình, quy định từ việc soạn dự thảo văn kiện đại hội, công tác nhân sự đến các điều kiện phục vụ Đại hội như địa điểm tổ chức đại hội, việc đón tiếp đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự và đến thời điểm này  mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đang diễn ra đúng theo kế hoạch.

 

Ảnh: Đảng bộ xã Chu Hương họp bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ (2015 – 2020).


Chi bộ Dân vận là cũng là một trong hai đơn vị được chọn thực hiện Đại hội điểm  Đại hội Chi bộ cơ sở  dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 này. Đồng chí Đỗ Thị Láng – Ủy viên BTV –Chủ tịch UBMTTQ huyện – Bí thư chi bộ Dân vận cho biết: Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội cũng đã được Chi bộ Dân vận hoàn thành  trên 90% từ công tác nhân sự, văn kiện đại hội.  Cùng với xã Chu Hương và Chi bộ Dân vận, hiện Đảng bộ các xã còn lại của huyện Ba Bể cũng đang tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Trên cơ sở Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các xã đã khẩn trương xây dựng các văn kiện Đại hội, lập đề án nhân sự, thành lập các tiểu ban phục vụ. Theo kế hoạch, đến trung tuần tháng 6 các xã sẽ tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư Huyện ủy cho biết: Hiện toàn Đảng bộ huyện Ba Bể có 52 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc với trên 3.600 đảng viên. Để đảm bảo nguyên tắc và thời gian, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai các văn bản của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy đến các đảng viên trong  các Chi Đảng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được  triển khai thực hiện theo các văn bản hướng dẫn về công tác Đại hội Đảng các cấp, phục vụ cho việc tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tiếp tục chỉ đạo các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy được phân công phụ trách các Chi, Đảng bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo công tác Đại hội theo đúng kế hoạch đã quy định. Hiện nay, Huyện ủy Ba Bể đã thành lập 4 Tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban phục vụ Đại hội. Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội ở cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Các tiểu ban sau khi thành lập đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Huyện cũng đã thành lập các tổ công tác để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện tốt việc chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở; đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong quá trình chuẩn bị Đại hội.

 Theo kế hoạch của huyện, thời gian tổ chức điểm Đại hội Đảng bộ cơ sở diễn ra từ đầu tháng 4/2015 và hoàn thành xong trong tháng 6 năm 2015.  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện sẽ hoàn thành trong tháng 8/2015 . Với sự chuẩn bị chu đáo như hiện nay, tin tưởng Đại hội Đảng các cấp ở huyện Ba Bể sẽ diễn ra thành công và phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

 

 

Bài trướcĐoàn thanh niên xã Hà hiệu tích cực xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoNhững kết quả bước đầu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Ba Bể