Ba Bể tích cực chuẩn bị cho công tác trồng rừng

Năm 2017, huyện Ba Bể có kế hoạch trồng mới 485ha rừng và trồng lại trên những diện tích rừng đã khai thác là 160 ha. Để đảm bảo tiến độ trồng rừng theo kế hoạch, hiện nay huyện đang tích cực chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ trồng rừng năm nay./.

 

Lâm trường Ba Bể là đơn vị cung ứng lớn nhất số lượng  giống cây trồng rừng trên địa bàn huyện Ba Bể .Trung bình mỗi năm, vườn ươm này gieo ươm khoảng  trên 1 triệu cây giống các loại như Mỡ, Keo, Xoan, Lát, Hồi, Quế… Ông Ma Vĩnh Yên – Giám đốc Lâm trường Ba Bể cho biết:  Lâm trường đã gieo ươm trên 1 triệu cây giống các loại. Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên cây giống phát triển  tốt, tuy nhiên theo lãnh đạo Lâm trường huyện , cây giống phải được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ,  đặc biệt là ở giai đoạn đầu, khi đảm bảo các tiêu chuẩn mới đem trồng . Đáng chú ý là trong những năm gần đây, Lâm trường huyện Ba Bể đã đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác sản xuất giống cây lâm nghiệp nhờ đó chất lượng cây  giống được nâng cao, phục vụ tốt cho công tác trồng rừng của huyện.

 

Ảnh: Công nhân Lâm trường Ba Bể chăm sóc cây giống trồng rừng 2017.


Năm nay, việc đăng ký trồng rừng tại các địa phương của huyện Ba Bể được tiến hành khẩn trương. Nhiều xã đã hoàn thành vượt kế hoạch  đăng ký và có diện tích trồng rừng lớn, như:  Chu Hương, Mỹ Phương, Hà Hiệu, Cao Thượng….Đến thời điểm này người dân đã đăng ký diện tích trồng rừng đạt 634,32 ha trong đó Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể 545 ha, Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể 90,32 ha, diện tích thiết kế đạt trên 20%.  Bành Trạch là một trong những địa phương luôn đi đầu trong công tác trồng rừng và nhiều năm liên tục các chỉ tiêu về sản xuất lâm nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.  Hiện tại, xã đang chỉ đạo các thôn bản chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trồng rừng vụ xuân theo đúng với khung thời vụ. Bà Dương Thị Hiền Nhi – Cán bộ nông lâm xã Bành Trạch huyện Ba Bể cho biết: Năm nay, theo kế hoạch, xã được phân bổ trồng mới 43ha rừng sản xuất, tuy nhiên đến thời điểm này nhân dân đã đăng ký trồng trên 60 ha. Hiện nay xã đang phối hợp với hạt kiểm lâm huyện và đơn vị tư vấn tổ chức đo đạc thiết kế  diện tích nhân dân đăng ký, tiếp theo sẽ vận động người dân tiến hành phát dọn thực bì, cuốc hố để trồng rừng theo đúng kế hoạch đề ra.

 Ông Vũ Văn Thịnh – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ba Bể cũng cho biết thêm: Hiện tại đơn vị đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đăng ký đồng thời phối hợp tổ chức thiết kế, hướng dẫn người dân phát dọn xử lý thực bì và cuốc hỗ sẵn sàng cho công tác thực hiện trồng rừng.

 

Ảnh: Cán bộ Hạt kiểm lâm  huyện Ba Bể phối hợp với đơn vị tư vấn, cán bộ xã Bành Trạch

và các hộ trồng rừng tiến hành đo đạc, thiết kế diện tích trồng rừng 2017.


Công tác trồng rừng năm 2017 đang được huyện Ba Bể tích cực triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Với sự chỉ đạo tích cực, sát sao của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân tham gia trồng rừng,  huyện Ba Bể phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong tháng 6 năm nay.