Ba Bể thu hoạch ớt xuất khẩu

Cuối năm 2013, dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp Bắc Kạn ( gọi tắt là dự án 3PAD) đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình trồng ớt xuất khẩu với diện tích trên 21 ha tại 3 xã Thượng Giáo, Chu Hương và Cao Trĩ huyện Ba Bể.

 Người dân thôn Nà Ché xã Thượng Giáo thu hoạch ớt xuất khẩu

       Tham gia thực hiện mô hình, các hộ dân được hỗ trợ giống, một phần phân bón, được tập huấn khoa học kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Các hộ dân phải đối ứng một phần phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.  Sau 6 tháng trồng và chăm sóc, đến nay các hộ dân đã bắt đầu được thu hoạch quả./.

       Theo đánh giá kết quả của các hộ tham gia mô hình và cán bộ chuyên môn của dự án, trung bình mỗi cây cho thu hoạch khoảng 2 kg quả/ vụ thu hoạch. Với giá bán 5000 đồng/kg mà đơn vị bao tiêu sản phẩm là Công ty cổ phần STERAVIA VENTURE thu mua thì 1000 m2 trồng ớt xuất khẩu sẽ cho thu nhập khoảng 26 triệu đồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng  lúa.

       Tuy nhiên, hiện nay hầu hết diện tích trồng ớt xuất khẩu của 3 xã , cây ớt đã đến thời kỳ thu hoạch nhưng khi quả sắp chín thì lại bị sâu bệnh gây hại làm rụng quả với số lượng lớn gây ảnh hưởng đến năng suất của người dân. Được biết chu kỳ thu hoạch của loại cây ăn quả này kéo dài khoảng 2 tháng vì vậy ngành chuyên môn cần nhanh chóng có biện pháp giúp người dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời tránh ảnh hưởng đến năng suất và giá trị kinh tế của loại cây trồng này.

       Với hiệu quả kinh tế bước đầu của mô hình trồng ớt xuất khẩu tại các xã trong vùng triển khai dự án đã mở ra triển vọng mới cho người dân trên địa bàn huyện,  không chỉ giúp nông dân xoá đói giảm nghèo mà còn vươn lên làm giàu./.