Ba Bể thành lập Đảng bộ cơ sở Trung tâm Y tế.

Ngày 3/3, Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức lễ công bố quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở Trung tâm Y tế thành Đảng bộ Trung tâm Y tế . Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đến dự và trao quyết định ./.

 

Ảnh: Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định thành lập

Đảng bộ Trung tâm y tế cho đồng chí Đinh Mạnh Cường –  Bí thư Chi bộ trung tâm y tế – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ba Bể. 


Hiện nay chi bộ Trung tâm Y tế huyện Ba Bể có 37 đảng viên, việc nâng cấp từ Chi bộ lên thành Đảng bộ là một quá trình phấn đấu của tập thể đảng viên, đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên của Trung tâm Y tế huyện thời gian qua. Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Ba Bể được thành lập có 3 Chi bộ, mỗi Chi bộ được lồng ghép giữa các khoa phòng theo đặc thù công việc, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành gồm 5 đồng chí.  Trên cơ sở đó, Đảng bộ Trung tâm Y tế sẽ xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.