Ba Bể: Tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm

Trước những dự báo khó khăn về nguồn thu trong năm 2016, ngay từ những ngày đầu tháng 01, Chi cục Thuế huyện Ba Bể đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác thu bảo đảm chính xác, đầy đủ, đạt chỉ tiêu kế hoạch giao./.

 


 

          Năm 2016, huyện Ba Bể được giao thu ngân sách là 19 tỷ 980 triệu đồng. Để đảm bảo thu theo kế hoạch ngay từ những ngày đầu tháng 01 này, Chi cục thuế huyện đã tập trung thu thuế môn bài và thực hiện quyết toán thuế 2015. Đến hết ngày 31/01, toàn huyện đã thu được trên 4 tỷ đồng, bằng 20% KH giao. Để hoàn thành dự toán năm, Chi cục Thuế huyện chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, phối hợp thực hiện tốt giám sát các doanh nghiệp lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản; phối hợp các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về thuế. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016 theo kế hoạch đề ra./.