Ba Bể tập trung thu hoạch ngô soi bãi vụ mùa

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân huyện Ba Bể đang tích cực thu hoạch ngô soi bãi vụ mùa.

Vụ mùa năm 2021, huyện Ba Bể gieo trồng 904ha ngô, trong đó ngô soi bãi trồng được gần 600ha. Cơ cấu giống chủ yếu là NK 4300 chuyển gen, PC511, CP 999…Hiện nay, người nông dân các xã, thị trấn đang tập trung thu hoạch. Theo đánh giá của chính quyền các xã cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi nên cây ngô phát triển tốt cho năng suất cao, ước đạt 45 – 50 tạ/ha. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được trên 70% diện tích. Số diện tích còn lại huyện đang chỉ đạo bà con thu hoạch cho kịp thời vụ và đưa đất quay vòng trồng các loại cây vụ đông xuân./.

Ảnh: Người dân xã Thượng Giáo thu hoạch ngô vụ mùa.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT