Ba Bể tập trung chăm sóc ngô vụ xuân

Cùng với việc tập trung cấy lúa vụ xuân và các cây trồng khác, những ngày này, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể cũng đang dành nhiều thời gian chăm sóc diện tích ngô soi bãi vụ xuân.

 

Ảnh: Bà con nông dân xã Thượng Giáo tập trung chăm sóc ngô vụ xuân

 

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2014, huyện Ba Bể sẽ thực hiện gieo trồng 1.500ha ngô đồi, ngô soi bãi và ngô ruộng. Hiện nay, 354ha ngô soi bãi đang ở giai đoạn mọc 3 – 4 lá và được bà con tập trung làm cỏ và vun gốc. Còn 198ha ngô ruộng đã được bà con gieo trồng xong, trong đó số diện tích gieo trồng sớm ở giai đoạn mọc 2 – 3 lá. Đối với diện tích ngô đồi, người dân đang thực hiện phát dọn thực bì, nhưng chưa gieo trồng được theo kế hoạch, do thời tiết khô hạn. Cơ cấu giống chủ yếu là các giống ngô lai như: CP 999, CP 888, NK 4300, NK 54, C919, AG 59, AG 59, G49…

Theo đánh giá của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hiện nay, cây ngô vụ xuân đang sinh trưởng và phát triển tốt, không có sâu bệnh gây hại. Tuy nhiên, với thời tiết như hiện nay cũng là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh gây hại phát sinh. Chính vì vậy, ngoài việc thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, huyện Ba Bể đã chỉ đạo các địa phương vận động bà con thường xuyên theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô để kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại và có biện pháp phòng trừ kịp thời./.