Ba Bể: Tập trung chăm sóc ngô soi bãi vụ mùa

Vụ mùa năm 2015, huyện Ba Bể gieo trồng 1.100 ha ngô, trong đó diền tích ngô soi bãi chiếm khoảng trên 300ha còn lại là diện tích ngô đồi và ngô ruộng.

 

 

Đối với những diện tích ngô soi bãi vụ mùa trồng sớm đã mọc được 7-10 lá, hiện nay bà con nông dân đang tiến hành bón phân và vun gốc. Riêng một số diện tích ngô soi bãi tại các xã Khang Ninh, Cao Trĩ, Thượng Giáo, Nam Mẫu được xuống giống chậm hơn mọi năm do ảnh hưởng của mưa lũ. Đến nay, diện tích này sinh trưởng và phát triển tốt. Cơ cấu giống ngô vụ mùa năm nay vẫn chủ yếu là các giống cho năng suất cao như: NK4300, CP 888, CP 3Q, Bioceed 9698, NK 54, CP 999…

Tại thời điểm này, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Ba Bể đang khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, chăm sóc và phòng trừ sâu hại nhằm đảm bảo cây ngô vụ mùa cho năng suất, sản lượng cao nhất./.