Ba Bể: Tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 9/10, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dong – Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo XĐNG huyện; cán bộ lao động xã hội; chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 206 trưởng thôn, bản trong toàn huyện./.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dong – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội hàng năm của huyện Ba Bể. Để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 đạt kết quả, UBND huyện Ba Bể yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tập trung nhân lực, bố trí kinh phí và tổ chức rà soát hộ nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện đúng quy trình rà soát của Bộ LĐTB&XH, của tỉnh và của huyện; việc rà soát được tiến hành từ thôn, bản đảm bảo công khai, dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám soát, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo từ các thôn, bản. Thủ trưởng các cơ quan thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát công tác rà soát; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được phân công phụ trách các xã đặc biệt khó khăn cử cán bộ tăng cường xuống hỗ trợ các xã tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo; các cơ quan truyền thông của huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc rà soát; Phòng LĐTB&XH phối hợp với các ngành, các địa phương đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ra soát, tổng  hợp báo cáo UBND huyện phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện hướng dẫn các nội dung chính như: Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phương pháp lập danh sách hộ cần khảo sát; cách ghi phiếu khảo sát hộ gia đình; phiếu thu thập thông tin về hộ nghèo, cận nghèo; cách thức tổ chức họp dân; tổng hợp số liệu từ các biểu mẫu tổng hợp…