Ba Bể tập huấn nghiệp vụ công tác hội cựu chiến binh cơ sở

Ngày 30/6, Hội cựu chiến binh huyện Ba Bể phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác hội cho cán bộ hội và chi hội trưởng cựu chiến binh của 16 xã thị trấn trên địa bàn./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác cựu chiến binh cơ sở huyện Ba Bể năm 2016


Tại hội nghị, các cán bộ hội, chi hội trưởng cựu chiến binh của các xã, thị trấn đã được báo cáo viên trình bày 3 chuyên đề về vị trí, vai trò và nhiệm vụ chức năng của hội cựu chiến binh; đoàn kết vận động cựu chiến binh phát huy vai trò tiềm năng của các thế hệ cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; một số nội dung về tổ chức và hoạt động của hội cựu chiến binh.   Ngoài ra, hội nghị cũng dành thời gian để thông tin một số nội dung quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây và kết quả công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại địa phương. Đây là những nội dung cụ thể, thiết thực trong hoạt động của hội cựu chiến binh ở cơ sở qua đó sẽ giúp các cán bộ hội vận dụng vào trong quá trình công tác thực tiễn để ra sức xây dựng tổ chức Hội cựu chiến binh ở cơ sở ngày càng vững mạnh.