Ba Bể: Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018

Ngày 10/10/2018, Liên đoàn Lao động huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn và công tác tài chính công đoàn cho các thành viên là Chủ tịch, ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở và các đồng chí phụ trách Tài chính, Kế toán tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện./.

 Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản của Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;Công tác phát triển đoàn viên,  xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; Công tác nữ công và hướng dẫn Công tác tài chính – kế toán công đoàn… Qua đây nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở từng bước nâng cao chất lượng hoạt động./.