Ba Bể tập huấn lại phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Ngày 16/7, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Bắc Kạn tổ chức 2 lớp tập huấn lại phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc cho các đồng chí là trưởng, phó các cơ quan, công chức, viên chức, nhân viên văn thư các cơ quan trực thuộc UBND huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn


Theo đó các học viên được chuyên viên của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Bắc Kạn trình bày, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc qua mạng, bao gồm các nội dung: tiếp nhận văn bản qua hệ thống; Ban hành văn bản đến đơn vị khác cùng hệ thống; Thống kê báo cáo văn bản; Văn bản chờ sử lý; chức năng quản lý văn bản đi; Tìm kiếm văn bản đã ban hành…

          Việc tổ chức tập huấn lại nhằm triển khai hệ thống thông tin về quản lý văn bản điện tử tập trung, liên thông và tích hợp dữ liệu, luân chuyển văn bản nhanh chóng giữa các cơ quan đơn vị nhà nước trong tỉnh cũng như kết nối, liên thông văn bản của văn phòng chính phủ và các bộ, ngành trung ương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trên môi trường mạng. Qua đó phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành, theo dõi ý kiến chỉ đạo thông suốt từ UBND tỉnh đến các huyện, thị xã, các phòng ban chuyên môn và xã, thị trấn và đến cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiêm vụ.