Ba Bể: Tập huấn kế hoạch thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2015

Ngày 26/11, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn kế hoạch thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2015 cho các đối tượng là cán bộ Phòng Lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội huyện và cán bộ lao động xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn./.

 

 

 

Tại hội nghị sau khi lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện thông qua một số văn bản như: kế hoạch số 147 ngày 24/11/2014 của UBND huyện Ba Bể, kế hoạch thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn; Hướng dẫn liên ngành số 1396 của Sở LĐTB&XH, Sở Tài Chính, BHXH tỉnh Bắc Kạn về việc cấp thẻ BHYT năm 2015 cho các đối tượng chính sách xã hội; Quyết định số 1049 ngày 26/6/2014 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính vùng khó khăn; Quyết định số 447 ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng ủy ban dân tộc, quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015; Thông tư số 22 ngày 29/8/2014 của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp của mức sống trung bình giai đoạn 2014 – 2015. Các đồng chí tham gia hội nghị tập huấn còn được cán bộ  Phòng LĐTB&XH huyện hướng dẫn cách lập mẫu biểu và giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thống kê, rà soát để lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2015.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ làm công tác lao động xã hội tại các địa phương biết cách lập mẫu biểu cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2015. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập danh sách cấp phát thẻ BHYT kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm trong việc khám chữa bệnh của các đối tượng chính sách theo đúng chế độ quy định của Luật BHYT.

 

 

 

 

Bài trướcBa Bể: được đầu tư xây dựng 20 phòng học
Bài tiếp theoNghiệm thu công trình nhà công vụ cho giáo viên điểm trường Bản Cám xã Cao Thượng