Ba Bể: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 04/5, Hội LHPN huyện phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Ba Bể tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn


Tại buổi tập huấn, 160 nữ ứng cử viên đã được truyền đạt một số kiến thức và kỹ năng liên quan như: tìm hiểu chung về Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân; quy trình bầu cử; pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử; các bước xây dựng chương trình hành động; công tác chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc cử tri và kỹ năng trình bày chương trình hành động của nữ ứng cử viên…  

          Đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ, trang bị kiến thức và kỹ năng cho các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử, tự tin trong các cuộc tiếp xúc cử tri của quá trình vận động bầu cử, qua đó nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống trong đời sống, xã hội; phát huy tiềm năng của phụ nữ tham gia xây dựng chính quyền, thông qua nhiệm vụ đại biểu dân cử. Đồng thời, lớp tập huấn là hoạt động thiết thực nằm trong nội dung chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới và góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt yêu cầu cơ cấu tỉ lệ nữ đại biểu.