Ba Bể: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín năm 2015

Ngày 21/6/2015, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Dân tộc huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Bể.

 

     

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn


          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của huyện Ba Bể và được giới thiệu những vấn đề chung về người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; những vấn đề cơ bản Quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và hệ thống cơ quan Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; một số chính sách dân tộc chủ yếu của Nhà nước ta hiện nay và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới; tình hình triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua như: Chương trình 135 giai đoạn II; chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách người có uy tín trong đồng bào người dân tộc thiểu số và một số chính sách cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn đi học từ mẫu giáo đến chuyên nghiệp…

         Thông qua lớp tập huấn đã trang bị thêm cho người có uy tín những kiến thức cơ bản về công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc và các chính sách pháp luật có liên quan, để từ đó chuyển tải đến người dân, phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương./.