Ba Bể: Tăng cường xây dựng lực lượng dự bị động viên

Trong những năm qua, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên của huyện Ba Bể luôn được duy trì và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

 Một buổi sinh hoạt của lục lượng dự bị động viên

Hiện nay số quân nhân dự bị động viên của huyện Ba Bể là 237 đồng chí, trong đó sĩ quan dự bị là 123 và hạ sỹ quan dự bị là 114 đồng chí. Để xây dựng và quản lý tốt lực lượng này, Ban CHQS huyện Ba Bể đã đa dạng các hình thức đảm bảo quản lý từng phân đội, từng quân nhân dự bị. Trong đó chú trọng việc kết hợp giữa tổ chức sinh hoạt lực lượng dự bị động viên với việc chi trả phụ cấp trách nhiệm hàng tháng, hàng quý; cử cán bộ phụ trách địa bàn xuống từng cơ sở để nắm chắc tình hình mọi mặt của từng quân nhân và gia đình quân nhân. UBND huyện cũng chỉ đạo cơ sở duy trì thực hiện chế độ đăng ký tạm vắng từ thôn, bản, tổ dân phố đến xã, thị trấn với lực lượng dự bị động viên; chỉ huy đơn vị dự bị động viên thực hiện chế độ báo cáo phản ánh tình hình từ cấp tiểu đội trở lên đúng theo quy định. Đến nay, Ban CHQS huyện đã sắp xếp đủ các đầu mối tổ chức đơn vị dự bị động viên; thực hiện đạt chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên hằng năm đạt kế hoạch, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng dự bị động viên nói riêng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Bài trướcGương phụ nữ làm kinh tế giỏi ở xã Hà Hiệu
Bài tiếp theoHội Cựu chiến binh huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018